sobota 31. května 2014

Tomáš Zmeškal 

Milostný dopis klínovým písmem


... 21/2014 ...Román získal Cenu Josefa Škvoreckého v roce 2009 a Cenu Evropské unie za literaturu v roce 2011, roku 2009 byl nominován na Magnesii literu a získal druhé místo v anketě Lidových novin Kniha roku 2009.


Prozaická prvotina Tomáše Zmeškala je velkým českým románem o druhé polovině dvacátého století. Románem napínavým, historickým i milostným. Nenápadně a zároveň neobyčejně sugestivně ukazuje - bez velkých dobových obrazů a jakékoliv prvoplánové politické proklamace -, jak odporná může být doba, která dovoluje vyřizovat si osobní účty prostřednictvím státní perzekuce, jak hluboce dokázal stát vstupovat až do soukromých ložnic a rozvracet vše, čeho se dotkl, kolik síly si žádal i malý odpor proti němu. Román popisuje i míjení, vinu a trest, nesnadnost odpuštění a nenápadnou lidskost podloženou soucitem a neokázalou pomocí. Součástí románu je několik odboček, ucelených příběhů na morální témata, obrazů v obraze.
(anotace ke knize)Osu vyprávění tvoří osudy rodiny bývalého politického vězně z padesátých let, statika Josefa, který je spolu s manželkou Květou, dcerou Alicí a vnukem Kryštofem ústřední postavou románu.
Vedlejší dějové linie, které ovšem mají s tou hlavní přímou souvislost, tu představuje např. vyprávění o cukráři Svobodovi, svérázném filozofu, pacientovi psychiatra Antonína Lukavského - rodinného přítele hlavních postav, nebo dění spojené s postavou bratránka z Velké Británie, který do České republiky přijede pracovat a jehož názor na Čechy je velmi osobitý.
Paralelní dějovou rovinu tu pak vedle básnicko-mytologických vizí cukráře Svobody nejvýrazněji reprezentuje především líčení hororového vědeckého experimentu, pátrajícího po tom, jaký podíl má genetika a výchovné faktory na původ zla v člověku.


Motiv zla obecně je pro Tomáše Zmeškala v celém románu tím nejvíce nosným - v příběhu Josefa a Květy je to zlo anonymního komunistického režimu, které ovšem velmi konkrétně ztělesňuje dávný společný přítel Josefa a Květy, vyšetřovatel Hynek, jehož sadomasochistický vztah s Květou pak fatálně osudy hlavních postav poznamená. 
Sekundárně je pak tento motiv obsažen také v obrazech nefungujícího manželství Alice, která musí ze strany svého muže Maxmiliána čelit domácímu násilí, a také ve vyprávění doktora Lukavského o jeho dávné lásce Kláře - pacientce psychiatrie, pro kterou zlo představovala smečka vlků - jednak skutečná, tvořená opravdovými šelmami a jednak ta lidská, v přeneseném smyslu slova, když ji de facto uštvali komunističtí pohlaváři, zneužívající jejích vidin a věšteckých předtuch, jimiž trpěla po lobotomii. Titulní milostný dopis klínovým písmem je symbolem vyznání Josefa Květě a jejich vzájemné lásky, protože právě na přednáškách profesora Hrozného - rozluštitele chetitského písma  - se kdysi seznámili a sblížili. Klínové písmo se pak stalo Josefovým velkým celoživotním koníčkem, který mu pomáhal v těžkých chvílích věznění i mnohaletého odloučení s Květou. 
Přestože román symbolicky končí happyendem, tragika života a to, jak nevyřčená slova vysvětlení a omluvy ovlivní lidský život a znemožní vzájemné odpuštění, ve výsledném pocitu a dojmu z románu přesto dominují.


Milostný dopis klínovým písmem je mnohovrstevnatou mozaikou, jak po stránce obsahové, tak po stránce stylistické a kompoziční. Čtenářsky je román poněkud náročnější, ale velmi čtivý. 
Chystám se vypůjčit si i další Zmeškalovy knihy - Životopis černobílého jehněte Sokrates na rovníku - protože autor je to rozhodně zajímavý ... 


Vydal Torst, Praha 2008. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Vám za návštěvu a za všechny Vaše milé komentáře :)