sobota 8. března 2014

Anna Achmatovová

Černý anděl v závějích

... 7/2014 ...

... reprezentativní výbor milostné lyriky známé ruské básnířky
vyšel v edici Mocca, jež je výstižně charakterizována jako "malá, ale silná káva"  ...
A to sedí :)Anna Andrejevna Achmatovová (1889 - 1966) je vedle Mariny Cvetajevové nejvýznamnější ruskou básnířkou a stejně jako Cvetajeva i ona prožila velmi pohnutý osud ... 
Zažila obě světové války (zvláště bolestně se jí dotýkala blokáda Leningradu v letech 1941 - 1944). Po VŘSR byla pronásledována režimem, její tvorba byla cenzurována, byla proti ní vedena štvavá kampaň a byla oficiálně vyloučena ze Svazu spisovatelů, což s sebou přineslo další vlnu represí vůči její osobě. Její bývalý manžel byl odsouzen k trestu smrti za velezradu a  jediný syn byl poslán do gulagu ... 

Patřila k předním představitelům tzv. akméismu (známého také jako adamismus nebo klarismus) - moderního básnického směru v ruské literatuře počátku 20. století, který se stavěl do opozice vůči symbolismu a vyžadoval přesná básnická pojmenování. Hlavním teoretikem tohoto hnutí byl její manžel Nikolaj Stěpanovič Gumiljov a nejvýznamnějším básníkem tohoto směru byl vedle ní Osip Mandelštam.Začínala postsymbolickými básněmi, později psala také básně s vlasteneckou tématikou a  tragickou lyriku o stalinském teroru. Její doménou ovšem byla milostná lyrika ...


... trýznivá, komplikovaná láska ...
... vášeň, vyznání, zrada, bolest, utrpení, zklamání ...
... osud ...
Achmatovová měla velký vypravěčský talent, její lyrické básně proto nejsou příliš abstraktní,
 mají daný syžet ...  mají svůj příběh ...


+++ 

Myslel sis, že zapomeneš lehce,
že jsem jako tolik jiných žen,
že se vrhnu pod kopyta hřebce,
abys byl mým žalem přemožen.

Že vyhledám bábu kořenářku,
že ji budu prosit o lektvar,
že voňavý šátek plný nářků
pošlu ti pak jako strašný dar.

Proklínám tě. V tvém prokletém domě
už nehledám žádnou naději
a přísahám svaté při ikoně,
při andělské naší aleji,
při popelu milostného ohně:
Kdybys třeba stokrát vzkázal pro mě - 
nevrátím se. Zemřu raději.

                                                   Červenec 1921


Básně v tomto výboru skvěle přeložila Hana Vrbová ...
Na eshopech je kniha už rozebraná, dotisk se nechystá, 
takže koho by Achmatovová zaujala, máte šanci v antikvariátech :)


Vydalo nakladatelství Dokořán, Praha 2002.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Vám za návštěvu a za všechny Vaše milé komentáře :)